Regulamin ośrodka

  Regulamin pobytu w Kompleksie Agroturystycznym “Olszynka”

                                    

 1. Właścicielem Ośrodka wypoczynkowego “OLSZYNKA” firma „Olszynka” Adrian Wądołowski i Dawid Górski Spółka Cywilna z siedzibą w Olszynach przy ulicy Wiśniowej 39, 18-420 Piątnica
 2. Młodzież szkolna uczestnicząca w biwakach, zielonych szkołach, itp., musi znajdować się pod opieką pełnoletniego opiekuna, który ponosi pełną odpowiedzialność za grupę szkolną i za przestrzeganie przez młodzież niniejszego regulaminu.
 3. Palenie tytoniu oraz picie alkoholu w pokojach noclegowych jest zabronione.
 4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
  lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z ich winy lub winy odwiedzających gości.
 5. Za wszelkie uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność obiektu winny

zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie, w/g aktualnych cen. W przypadku gdy winnym      jest osoba niepełnoletnia obciążenia przejmują jego prawni opiekunowie.

 1. “OLSZYNKA” nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju oraz za pojazdy zaparkowane na terenie obiektu.
 2. Zajęcia z zakresu wspinaczki, łucznictwa, strzelectwa mogą odbywać się tylko pod opieką instruktora.
 3. W przypadku gdy uczestnik poprzez swoje zachowanie stwarza niebiezpieczeństwo dla siebie i innych instruktor ma prawo odsunąć go od wszystkich zajęć.
 4. Ognisko można palić tylko w miejscach do tego wyznaczonych po uprzednim uzgodnieniu z osobą upoważnioną.
 5. Uczestnicy mogą korzystać z kąpieliska tylko za zgodą opiekunów i na ich odpowiedzialność.
 6. Opiekun grupy odbiera przed zameldowaniem, stan pokoi sypialnych, a po zakończeniu pobytu, zdaje stan pokoi sypialnych osobie upoważnionej.

OŚWIADCZENIE  OPIEKUNA GRUPY SZKOLNEJ

Ja niżej podpisyny zostałem (am) zaznajomiony (a) z regulaminem pobytu w Kompleksie Agroturystycznym “OLSZYNKA” oraz zobowiązuje się do przedstawienie niniejszego regulaminu młodzieży mojej grupy z poleceniem przestrzegania wszelkich postanowieñ w nim zawartych, łącznie z grożącymi konsekwencjami w wypadku jego naruszania.

W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, m.in.:

 1. zakłócania ciszy nocnej przez uczestników,
 2. spożywania alkoholu, palenia papierosów w pokojach,

mogą być wyciągnięte konsekwencje w stosunku do uczestników z opuszczeniem obiektu włącznie.